Wiadomości - ROD Senior

Senior

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowym Sączu

Przejdź do treści

Menu główne:

PZD

Zarząd ROD Senior w Nowym Sączu

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD, którego przedmiotem była znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Sejm w dniu 20 lutego
2019 r.  Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym z uwagi na czas, jaki pozostał do wyznaczonych w Senacie terminów na jej procedowanie (posiedzenie komisji senackiej – 19.03.2019 r., posiedzenie Senatu – 20.03.2019 r.), a w konsekwencji konieczność oceny zagrożeń wynikających zustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które powinny podjąć struktury Związku, a które potencjalne zniwelują niebezpieczne dla istnienia wielu ogrodów skutki, jakie za sobą niosą zapisy ustawy.  
W wyniku szczegółowego przedstawienia przez Prezesa PZD i r.pr. Tomasza Terleckiego zagrożeń dla ROD w związku z uchwaleniem ustawy, jak również zobrazowania sytuacji ROD w okręgach, Krajowa Rada PZD podjęła dwa stanowiska w których zawarte zostały podglądy PZD na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody.
Jednostka Krajowa PZD w załączeniu przekazuje podjęte na XXVII posiedzeniu Krajowej Rady PZD stanowiska, celem zapoznania się z nimi, poinformowania działkowców, przede wszystkim na odbywających się w ROD walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i poważnego potraktowania zagrożenia.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PZD pod datą 1 marca 2019 roku zamieszczone zostało pismo skierowane do Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego, do którego dołączona została Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowana przez Biuro Prawne PZD. Natomiast pod datą 7 marca 2019 roku została zamieszczona informacja o spotkaniu przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, Sekretarzem Stanu, Panem Arturem Soboniem.
                                                                                            Prezes PZD
                                                                                  /-/ Eugeniusz Kondracki       czytaj więcej ...
W ostatnim czasie w mediach nasiliła się nagonka na Polski Związek Działkowców.
Usiłuje się stworzyć obraz PZD jako stowarzyszenia w którym  dochodzi  do patologii poprzez defraudację pieniędzy działkowców, zawładnięcie funkcjami w organach PZD przez wiele lat. W tych sprawach wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Rada PZD oraz inne struktury Związku.
   czytaj więcej ...  stanowisko OZM w Krakowie  
                            materiały KR PZD w Warszawie   
                            apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców  

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych
Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.
Najważniejsze wydarzenia w PZD w roku 2015
- kalendarium

Rok 2015 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Nowe zasady wycinki krzewów i drzew
W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?  
Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD - 21.07.2015
Uwaga działkowcy! W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych, o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku. Wobec tak dużego zagrożenia ze strony tej rośliny oraz zakazu samodzielnego jej zwalczania, konieczne jest informowanie działkowców o zagrożeniu, sposobach rozpoznania rośliny, konieczności zachowania ostrożności po jej rozpoznaniu i potrzebie zgłaszania jej występowania odpowiednim służbom. Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów ogrodów o szczególne zainteresowanie się czy roślina ta nie występuje już na terenach ogólnych ogrodów lub na działkach i szybkie podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z instrukcją przedstawianą w poniższym tekście.
             .... czytaj więcej

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego