Ogłoszenia Zarządu - ROD Senior

Senior

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowym Sączu

Przejdź do treści
UWAGA Działkowcy!
1.  W dniach 11 - 12.XI.2020r odbędzie się odczyt liczników energii elektrycznej zainstalowanych
    w altanach. Odczyt prowadzony będzie w godz. 10-14.
    Bardzo prosimy działkowców z Alejek: Słonecznikowej i Konwaliowej o umożliwienie odczytu
    licznika lub przekazanie go e-mailem przez zakładkę "Kontakt" podając nr działki i wskazanie licznika.
2.  Ze względu na stan epidemiczny kraju Zarząd ROD SENIOR będzie prowadził dyżury w okresie
    jesienno-zimowym: w każdy 1-szy czwartek miesiąca w godz.13-14 pod telefonem nr:
                                            511-570-772 lub 511-194-961.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020
W dniu 4 lipca 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Działkowców ROD Senior. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 zebranie nie mogło się odbyć w planowanym terminie tj. 18 kwietnia 2020. Zebranie odbyło się pod wiatą przy świetlicy z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii. Zebraniu przewodniczył
I V-ce Prezes ROD Senior Jacek Jasiewicz. OZM Kraków reprezentowała Pani Maria Motloch - kierownik Biura Regionalnego w Nowym Sączu. Prezes zarządu ROD Senior Stanisław Kordeczka podsumował miniony rok oraz nakreślił zadania na rok 2020. Działkowcy pozytywnie ocenili pracę Zarządu, w dyskusji poruszali tematy związane z bezpieczeństwem i porządkiem na ogrodzie, podjęli uchwały normujące funkcjonowanie ogrodu w 2020 roku.
podjęło uchwały:
- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności  Zarządu ROD Senior w 2019r
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019r
- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r
- o wysokości i terminie wnoszenia opłaty ogrodowej w 2020r
- o wysokości i terminie wnoszenia opłaty energetycznej w 2020r
- o wysokości i terminie wnoszenia opłaty za wywóz śmieci w 2020r
- o przyjęciu planu pracy na 2020 rok
- o przyjęciu preliminarza finansowego na 2020 rok
- o realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie zejścia kablowego na Alejce Słonecznikowej
- o realizacji zadania remontowego pn: Pomalowanie 8 przęseł siatki ogrodzeniowej
- o realizacji zadania remontowego pn: Modernizacja głównej skrzyni rozdzielczej
Opłaty obowiązujące w 2020r:
- składka członkowska (od działki)  ..................................................................... 6,00
- opłata ogrodowa (w tym 9 gr partycypacji na rzecz PZD) ................................... 0,52 zł/m2
- opłata za wywóz śmieci (od działki) ................................................................ 14,00
- opłata na wykonanie planowanych inwestycji i remontów (od działki) ............... 48,00
- opłata energetyczna od działki w: Al. Jaśminowa ............................................. 7,81
                                                  Al. Tulipanowa ............................................. 7,89
                                                  Al. Stokrotki ..................................................7,44
                                                  Al. Chryzantemowa ...................................... 7,67
                                                  Al. Fiołkowa ................................................. 7,56
                                                  Al. Piwoniowa .............................................. 7,81
                                                  Al. Słonecznikowa ........................................ 9,05
                                                  Al. Krokusowa ............................................ 15,73
                                                  Al. Konwaliowa ............................................ 7,36
                                                  Al. Jeżynka .................................................. 7,20
                                                  Al. Pigwowa ................................................. 7,68
- opłata za zużytą energię w 2019 oraz zaliczka na 2020r - w/g rozliczenia energii.

Wpłaty należy dokonać do 31 lipca 2020r na konto ROD Senior:
Łącki Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu nr konta:  03 8805 0009 0033 1247 2000 0010
Zarząd informuje, że posiedzenia zarządu odbywają się w świetlicy ogrodu w 1-szy czwartek
m-ca o godz.13-tej.

Nowe zasady funkcjonowania Kolegium Prezesów w Nowym Sączu
   W dniu 12 stycznia 2020 roku w świetlicy ROD Wólki odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD z obszaru powiatów nowosądeckiego i limanowskiego. Do tej pory w skład Kolegium wchodzili prezesi 12-tu ogrodów z terenu Nowego Sącza.   
Powiat nowosądecki obejmuje miejscowości: miasto Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica, Grybów, Rożnów, Świniarsko (ROD Gaj) - razem to 25 ogrodów.
   W/w  posiedzenie odbyło się na podstawie Uchwały nr 15/2020 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 30 stycznia 2020r.
   Na posiedzeniu wybrano nowy skład Zarządu Kolegium. Przewodniczącym Kolegium Prezesów został - Stanisław Kordeczka (ROD Senior), zastępcą przewodniczącego została - Agata Janka (ROD Poprad ze Starego Sącza), sekretarzem został  Andrzej  Cebula (ROD Wólki).

Decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 grudnia 2019 roku znak: WGN.RGN.6841.3.6.2019.JBW

    Ogród działkowy SENIOR Nowy Sącz nabył na mocy prawa z dniem 19 stycznia 2014 roku nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, prawo użytkowania nieruchomości obejmujące działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 7/2 w obrębie 81 Miasta Nowego Sącza  (pow.0,2639 ha), 1/4 w obrębie 81 Miasta Nowego Sącz (pow.2,3455 ha), 15.. ./5 w obrębie 80 Miasta Nowego Sącza (pow.0,4245 ha), 32/1 w obrębie 79 Miasta Nowego Sącz (pow.0,0762 ha).
    Są to wszystkie działki użytkowane przez ROD SENIOR - aktualnie. Zgodnie z Ustawą o ROD
z dnia 13 grudnia 2013 roku ogród nasz legalnie użytkowuje posiadane grunty.

Zakaz spalania odpadów na działkach !
poniżej przedstawiamy pismo OZM PZD skierowane do Prezesów nowosądeckich ROD

Poniżej przedstawiamy pismo Urzędu Miasta Nowego Sącza do Zarządów ROD
w sprawie właściwego gospodarowania odpadami.


Wróć do spisu treści