Ogłoszenia Zarządu - ROD Senior

Senior

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowym Sączu

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia Zarządu
Nowe zasady funkcjonowania Kolegium Prezesów w Nowym Sączu
   W dniu 12 stycznia 2020 roku w świetlicy ROD Wólki odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD z obszaru powiatów nowosądeckiego i limanowskiego. Do tej pory w skład Kolegium wchodzili prezesi 12-tu ogrodów z terenu Nowego Sącza.   
Powiat nowosądecki obejmuje miejscowości: miasto Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica, Grybów, Rożnów, Świniarsko (ROD Gaj) - razem to 25 ogrodów.
   W/w  posiedzenie odbyło się na podstawie Uchwały nr 15/2020 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 30 stycznia 2020r.
   Na posiedzeniu wybrano nowy skład Zarządu Kolegium. Przewodniczącym Kolegium Prezesów został - Stanisław Kordeczka (ROD Senior), zastępcą przewodniczącego została - Agata Janka (ROD Poprad ze Starego Sącza), sekretarzem został  Andrzej  Cebula (ROD Wólki).

Decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 grudnia 2019 roku znak: WGN.RGN.6841.3.6.2019.JBW

    Ogród działkowy SENIOR Nowy Sącz nabył na mocy prawa z dniem 19 stycznia 2014 roku nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, prawo użytkowania nieruchomości obejmujące działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 7/2 w obrębie 81 Miasta Nowego Sącza  (pow.0,2639 ha), 1/4 w obrębie 81 Miasta Nowego Sącz (pow.2,3455 ha), 15.. ./5 w obrębie 80 Miasta Nowego Sącza (pow.0,4245 ha), 32/1 w obrębie 79 Miasta Nowego Sącz (pow.0,0762 ha).
    Są to wszystkie działki użytkowane przez ROD SENIOR - aktualnie. Zgodnie z Ustawą o ROD
z dnia 13 grudnia 2013 roku ogród nasz legalnie użytkowuje posiadane grunty.

Zakaz spalania odpadów na działkach !
poniżej przedstawiamy pismo OZM PZD skierowane do Prezesów nowosądeckich ROD

Poniżej przedstawiamy pismo Urzędu Miasta Nowego Sącza do Zarządów ROD
w sprawie właściwego gospodarowania odpadami.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego