Ogłoszenia Zarządu - ROD Senior

Senior

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowym Sączu

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia Zarządu
Walne zebranie sprawozdawcze Działkowców
ROD Senior
W dniu 14 kwietnia 2018r w ROD Senior odbyło się walne zebranie sprawozdawcze działkowców. Podsumowano miniony rok oraz nakreślono zadania na rok 2018. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie zarządu za miniony rok oraz podjęło uchwały:
- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD Senior w 2017r
- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 roku
- o wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
- o przyjęciu planu pracy na 2018 rok
- o przyjęciu preliminarza finansowego na 2018 rok
- o wybraniu Pana Zygmunta Wójsika na członka Zarządu ROD Senior
- o realizacji zadania remontowego pn: Modernizacja linii energetycznej południowej części ogrodu
- o realizacji zadania remontowego pn: Modernizacja przyłącza elektrycznego alejki Jaśminowej
- o realizacji zadania remontowego pn: Modernizacja przyłącza elektrycznego alejki Tulipanowej
- o realizacji zadania remontowego pn: Wymiana zadaszenia na dużej wiacie przy grillu
- o upoważnieniu zarządu do zakupu dostępu do sieci internetowej.
    
Opłaty na 2018 rok:
- składka członkowska        6 zł od działki
- opłata ogrodowa                0,38 zł od m2 użytkowanej działki
- opłata na inwestycje        48 zł od działki
- opłata energetyczna           9,50 zł od działki podłączonej do sieci, plus za straty powstałe w alejkach:
                                         0,00 zł dla alejki Jaśminowej
                                         0,00 zł dla alejki Tulipanowej
                                         0,12 zł dla alejki Stokrotki
                                         0,00 zł dla alejki Chryzantemowej
                                         2,15 zł dla alejki Fiołkowej
                                        3,15 zł dla alejki Piwoniowej
                                         0,36 zł dla alejki Słonecznikowej
                                            4,64 zł dla alejki Krokusowej
                                            2,31 zł dla alejki Konwaliowej
                                            0,11 zł dla alejki Jeżynka
                                          12,96 zł dla alejki Pigwowej
- za zużytą energię w 2017 oraz zaliczka na 2018 - w/g rozliczenia energii
Opłaty dla nowych działkowców:
- wpisowe  250zł
- opłata inwestycyjna 570 zł

wpłaty należy dokonać do 15 czerwca 2018r na konto:
Łącki Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu nr konta:  03 8805 0009 0033 1247 2000 0010 lub bezpośrednio u skarbnika ogrodu. Skarbnik będzie dyżurował w świetlicy ogrodu w dniach: 2, 9, 14, 21, 30 maj w godz 16.00 - 17.00. Zarząd informuje, że posiedzenia zarządu odbywają się w świetlicy ogrodu w 1-szy czwartek m-ca
o godz 16-tej.

Powraca sprawa zakazu spalania odpadów na działkach ...
poniżej przedstawiamy pismo OZM PZD skierowane do Prezesów nowosądeckich ROD

Poniżej przedstawiamy pismo Urzędu Miasta Nowego Sącza do Zarządów ROD
w sprawie właściwego gospodarowania odpadami.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego