ROD Senior

Idź do spisu treści

Menu główne:

*******************************************************************

Porady Ogrodnicze


*******************************************************************
Ogłoszenie zarządu********************************************************************
Wiadomości związkowe

********************************************************************
Pogoda Nowy Sącz
Dzień Seniora w ROD Senior
8 października 2016r w ROD Senior uroczyście świętowano Dzień Seniora. Na spotkanie Zarząd zaprosił działkowców, którzy ukończyli 65 lat życia. Prezes ROD Stanisław Kordeczka zapoznał zebranych z osiągnięciami ogrodu w minionych miesiącach oraz planami na najbliższy okres. Wzniósł toast za zdrowie Seniorów i życzył wielu sukcesów na użytkowanych działkach. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs rzutków do tarczy w którym wzięli udział wszyscy Seniorzy. Zawody wygrał Jacek Jasiewicz, drugie miejsce wywalczył Marek Morawski, trzecie miejsce przypadło Marii Śmiałek. Zwycięzcom wręczono dyplomy i upominki książkowe. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszury o tematyce ogrodnictwa.   ... więcej zdjęć
Zakończenie Sezonu 2016
Po Dniu Seniora wszyscy chętni działkowcy zebrali się aby pożegnać odchodzący sezon działkowy 2016. Rok 2016 należy uznać za bardzo udany dla ogrodu i działkowców: Ogród otrzymał wyróżnienie w krajowym konkursie Najpiękniejszy Ogród Roku 2016 a trzy nasze działki (2, 38 i 63) w konkursie Wzorowa Działka Roku 2016 organizowanym przez OZM w Krakowie otrzymały wyróżnienia. Przy grillu i muzyce miło spędzono czas do późnych godzin wieczornych.  ... więcej zdjęć
35-lecie ROD Falkowa
1 października 2016r Rodzinny Ogród Działkowy Falkowa świętował 
Dzień Działkowca. W tym roku była to szczególna uroczystość gdyż Ogród obchodził 35-rocznicę swojego powstania. 
Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak, delegacja działkowców ze Słowacji pod przewodnictwem Antona Golaba, zarząd OZM reprezentowała Pani Elżbieta Jachnikowa. Na uroczystość zaproszono delegację działkowców ROD Senior. Delegacji przewodniczył Prezes ogrodu Stanisław Kordeczka. Prezes ROD Falkowa Pan Tadeusz Orlicz przedstawił historię ogrodu, jego osiągnięcia i plany na najbliższą przyszłość. Zaprezentował wydaną monografię ROD Falkowa 
z okazji 35-lecia istnienia Ogrodu. Goście gratulowali wspaniałego jubileuszu i życzyli zrealizowania ambitnych planów. Zasłużonym działkowcom wręczono odznaki, dyplomy i nagrody książkowe. Przy grochówce, grillu i muzyce miło spędzono czas do późnych godzin wieczornych.
Lekcja przyrody w ROD Senior
W dniu 21 września gościliśmy w naszym ogrodzie dzieci z klasy IIIA SP nr 7 z wychowawczynią Panią Małgorzatą Salamon. Po ogrodzie dzieci oprowadzał instruktor ogrodowy Pan Edward Zelek. Dzieci interesowały się roślinami rosnącymi na działkach, narzędziami stosowanymi przez działkowców do uprawy gleby a także zwierzętami zamieszkującymi działki. Pobyt na ogrodzie zakończyły przy grillowanej kiełbasce i gorącej herbacie, apetyty dopisywały.    więcej zdjęć ...
W dniach 26.09 i 28.09.2016r kolejne grupy dzieci ze SP nr 7 gościły na naszym ogrodzie. Tym razem były to klasy: IIA z wychowawczynią Panią mgr Agnieszką Mikulec oraz IIIE z wychowawczynią Panią mgr Anną Gnutek. Po ogrodzie dzieci oprowadzali: Edward Zelek - instruktor ogrodowy oraz Jacek Jasiewicz - I z-ca Prezesa ROD.
Krajowe Dni Działkowca
Zabrze 2016
   W dniu 3 września w Zabrzu odbyły się Krajowe Dni Działkowca połączone z Jubileuszem 35-lecia PZD. W uroczystościach wzięło udział blisko 800 działkowców z całej Polski w tym delegacja 
Uroczyste obchody rozpoczęła honorowa salwa z okazji 35-lecia Polskiego Związku Działkowców oraz przemarsz pocztów sztandarowych. Scena ozdobiona została koszami dożynkowymi przywiezionymi przez działkowców, wśród nich był kosz z ROD Senior, który trafił w ręce Pani Prezydent Miasta Zabrza Małgorzaty Mańka-Szulik. Wszystkie kosze dożynkowe zostały wyróżnione dyplomem i nagrodą rzeczową.
W czasie uroczystości wręczono nagrody dla uczestników konkursów krajowych: na najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy, wzorową działkę oraz wzorową altanę. Wśród laureatów konkursu Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 był nasz ogród, który otrzymał wyróżnienie (tablice okolicznościową, puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną) za promocję Związku. Nagrody wręczał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Z wizytą w ROD Poprad
27 września 2016 r. Działkowcy ROD Poprad ze Starego Sącza świętowali Dzień Działkowca 2016. W uroczystościach uczestniczyła delegacja ROD Senior. Spotkanie otworzyła Pani Prezes ROD Poprad Agata Janka - przedstawiła osiągnięcia ogrodu 
i plany na najbliższą przyszłość. Wielu działkowców zostało wyróżnionych dyplomami za pracę na rzecz ogrodu i wzorowe użytkowanie swoich działek. Prezes ROD Senior Stanisław Kordeczka w towarzystwie Józefa Kempy wręczyli w imieniu naszego ogrodu na ręce prezes ROD Poprad upominek wykonany przez Józefę Kempa. 
Po części oficjalnej odbył się konkurs rzutków do tarczy w którym zwyciężył nasz zawodnik Jacek Jasiewicz. Przy ognisku i grillu oraz wspólnych rozmowach miło spędzono czas do późnych godzin wieczornych.         więcej zdjęć ...

Dzień Działkowca w ROD Senior 
20 sierpnia Działkowcy ROD Senior obchodzili swoje święto - Dzień Działkowca. Była to również okazja do uczczenia 
X-rocznicy podpisania porozumienia o współpracy z ogrodem 
ZO SSZ Kanas Velky Saris ze Słowacji. Na uroczystości przybyli działkowcy z zaprzyjaźnionego ogrodu Kanas oraz delegacje 
ROD Poprad ze Starego Sącza, ROD Falkowa i ROD Nowy Świat z Nowego Sącza oraz liczna grupa działkowców ROD Senior.
Uroczystość otworzył prezes ROD Senior Stanisław Kordeczka, podsumował mijający sezon oraz 
 10-cio letnią współpracę z Działkowcami ZO Kanas ze Słowacji. Działkowcom szczególnie zasłużonym w rozwijanie i umacnianie współpracy między ogrodami: ROD Senior i ZO Kanas, wręczono wyróżnienia: na wniosek Zarządu ROD Senior KR PZD wyróżniła Antona Golaba - sekretarza OV SSZ Preszów oraz Prezesa ZO Kanas - medalem "Za Zasługi dla PZD". Wielu działkowców ROD Senior i ZO Kanas otrzymało okolicznościowe dyplomy.
Złote odznaki "Zasłużony Działkowiec otrzymali: Wiesław Wójsik - działka nr 3, Edward Zelek - działka nr 14 oraz Zbigniew Raczek - działka nr 27. Działkowcom, których działki zostały wyróżnione przez komisję do przeglądy zagospodarowania działek, wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyróżniono również naszych instruktorów ogrodowych: Krystynę Broniszewską oraz Edwarda Zelka. Za pracę na rzecz ogrodu wyróżniono: Józefę Kempa i Jacka Jasiewicza. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali goście: Anton Golab - prezes ZO Kanas, Agata Janka - prezes ROD Poprad, Tadeusz Orlicz - prezes ROD Falkowa który zaprosił delegację ROD Senior na uroczyste obchody 35-lecia ogrodu Falkowa.
Po gulaszu przyrządzonym przez naszych działkowców rozstrzygnięto konkursy: na najpiękniejszy bukiet, tu 1-sze miejsce zajął bukiet z papryk (3) przygotowany przez Józefa Kempe oraz na okaz z działki - tu 1-sze miejsce zajęła kompozycja (1) Stanisławy Faracik.
W konkursie rzutków do tarczy (podobnie jak w roku ubiegłym) zwycięzcą został Jozef Blizman z ZO Kanas. Przy grillu, muzyce i tańcach miło spędzono czas do późnych godzin wieczornych.

Mini Turniej Piłki Nożnej w Siroke na Słowacji

W dniu 30 lipca 2016 odbył się w Siroke na Słowacji Międzynarodowy Mini Turniej Piłki Nożnej. Organizatorem turnieju był ZO SSZ Siroke. Do udziału w turnieju zaproszono drużyny z ROD Senior, ROD Poprad ze Starego Sącza, OV SSZ Preszów oraz ZO SSZ Siroke. Drużyna ROD Senior startowała w składzie: Wiesław Wójsik, Edward Berezowski, Piotr Baran, Miłosz Surma, Janusz Surma. Po zaciętych meczach nasza drużyna wywalczyła 2-ie miejsce, 1-sze zajęła drużyna z ZO SSZ Siroke. Uczestników turnieju uhonorowano pucharami, dyplomami oraz upominkami. Naszej drużynie gratulujemy sukcesu !!!     
                   wicej zdjęć ...
Komisja z OZM PZD oceniła działki

W dniu 6 lipca komisja z OZM PZD z Krakowa oceniła działki startujące w konkursie "Wzorowa Działka Roku 2016". Z naszego ogrodu do konkursu zgłoszono trzy działki: działkę nr 2 użytkowaną przez Zosfię i Jacka Jasiewiczów, działkę nr 38 - użytkowaną przez Janinę Urodę, działkę nr 63 - użytkowaną przez Edwarda Sowę.  Działkowcy należycie przygotowali swoje działki do konkursu co doceniła komisja swoimi ocenami. Na wyniki musimy poczekać do sierpnia.
Dzień Działkowca w ZO Kanas na Słowacji

W dniu 2 lipca działkowcy ROD Senior oraz ZO Kanas świętowali 10 rocznicę podpisania umowy o wzajemnej współpracy. W uroczystościach wzięły udział delegacje ROD Poprad ze Starego Sącza oraz ROD Falkowa. Uroczystość odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Velky Saris, gdzie 10 lat temu umowę o współpracy podpisali Prezesi ROD Senior - Jacek Jasiewicz oraz ZO Kanas - Anton Golab. Działkowców przywitał Prezydent Miasta Velky Saris, pogratulował pięknego jubileuszu i życzył dalszej owocnej współpracy.
Druga część uroczystości odbyła się na ogrodzie Kanas. Ogród Kanas w tym roku obchodzi 35-rocznicę swojego powstania.  ... czytaj więcej ...     więcej zdjęć ...

Komisja KR PZD oceniła ogród
W dniu 25 czerwca nasz ogród lustrowała komisja z KR PZD w ramach konkursu "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016". Zakres kontroli był bardzo szeroki obejmował działy: działalność statutowa, działalność oświatowa, inwestycje i remonty infrastruktury ROD, zagospodarowanie ROD, zagospodarowanie działek, działalność na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwo w ROD, promocja ROD, ogród przyjazny dzieciom. Komisja pozytywnie oceniła nasz ogród ale na końcowe wyniki musimy poczekać ....                      ...więcej zdjęć ...
Konkursu "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016" roztrzygnięty !
z przyjemnością informujemy, że nasz Ogród w krajowym konkursie "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016" otrzymał wyróżnienie w dziedzinie "Promocja Związku" otrzymując puchar, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 2 000 zł                                treść uchwały ...


Wizyta dzieci na ogrodzie

7 czerwca dzieci ze SP nr 7 gościły na naszym ogrodzie, tym razem były to dwie klasy zerowe. Dzieciom towarzyszyli wychowawcy i rodzice. Po ogrodzie oprowadzali instruktorzy ogrodowi ROD Senior: Krystyna Broniszewska oraz Edward Zelek. Dzieci zapoznały się z roślinami rosnącymi na działkach oraz obserwowały pracę pszczół i trzmieli na kwiatach. Karmiły rybki w oczku wodnym. 
Po zwiedzeniu ogrodu z apetytem konsumowały kiełbaski z grilla przygotowane przez Mamy. Na zakończenie pobytu na naszym ogrodzie dzieci ujawniły swoje talenty malarskie.   więcej zdjęć ...
Pożegnanie Staszka Faracika
W dniu 4 czerwca pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela Stanisława Faracika. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Czernichowie k/Krakowa. Uczestniczyła w nich grupa działkowców z ROD Senior. 
Staszku - trwale zapisałeś się w rozwój naszego ogrodu, to co Stworzyłeś będziemy pielęgnować i nie zapomnimy o Twoim oddaniu dla spraw Ogrodu. 
                                     Spoczywaj w pokoju. 
                                     kondolencje od Antona Golaba           wpisy działkowców              zdjęcia z ceremoni pogrzebowej
                                                              Msze Święte zamówione za Śp Stanisława Faracika od Działkowców 
DZIEŃ DZIECKA w ROD Senior 
28 maja w ROD Senior świętowano Dzień Dziecka. Imprezę otworzył prezes ROD Senior Pan Stanisław Kordeczka. Zabawy z dziećmi prowadziła Pani Barbara Lis w towarzystwie sympatycznego klauna, w którego wcieliła się Pani Ewa. Z dziećmi bawili się ich rodzice
i opiekunowie. Atrakcją imprezy była wizyta sądeckiej Policji. Dzieci miały możliwość zasiąść za kierownicą radiowozu oraz przymierzyć ekwipunek policjanta. Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały słodycze oraz dyplomy za uczestnictwo w zawodach i konkursach.   
              .... więcej zdjęć
                                                                
Sezon działkowy 2016 - otwarty!

2 maja Działkowcy ROD Senior uroczyście otworzyli Sezon Działkowy 2016. Mimo nienajlepszej pogody zebrało się grono działkowców, którzy symbolicznie uczcili otwarcie nowego sezonu na działkach. Będzie to rok obfitujący w wiele ciekawych i ważnych dla ogrodu wydarzeń i rocznic. 
Przy grillu, muzyce i wspólnej zabawie miło spędzono czas do późnego wieczora.    więcej zdjęć ...
Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Senior
 
W dniu 16 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Działkowców ROD Senior. Zarząd podsumował miniony rok oraz nakreślił zadania na rok 2016. Wręczono odznaki i wyróżnienia nieodebrane w ubiegłym roku. Działkowcy pozytywnie ocenili pracę Zarządu, zgłaszali swoje uwagi i propozycje. Podjęto uchwały normujące funkcjonowanie ogrodu w 2016 roku. Zebranie odbyło się przy pięknej, słonecznej pogodzie.
      więcej zdjęć ...                                              czytaj więcej ...
10 lat temu - 29 marca 2006 roku podpisano umowę 
o wzajemnej współpracy pomiędzy ogrodami 
ROD Senior Nowy Sącz 
i  SZZ ZO „KANAS” Velki Saris k/Presowa.
X Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Działkowców

12 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nowym Sączu odbył się 
X Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Działkowców. Turniej odbywał się pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. W turnieju wzięły udział drużyny działkowców z: Preszowa i Szirokie ze Słowacji, Gorlic, ROD Poprad ze Starego Sącza, drużyna reprezentująca ogrody z Nowego Sącza oraz drużyna ROD Senior w składzie: 
Magdalena Kulpa, Wiesław Wójsik i Krzysztof Broniszewski. 
Zawody sędziował Pan Ryszard Wingralek. Puchar przechodni Prezydenta Nowego Sącza zdobyła drużyna z Sziroke ze Słowacji. Magdalena Kulpa (ROD Senior) wywalczyła I miejsce w rywalizacji kobiet, a nasz debel mieszany w składzie: Magdalena Kulpa i Wiesław Wójsik wywalczył III miejsce.
Oprócz tenisa działkowcy rozegrali turniej rzutów do tarczy. Tu I miejsce wywalczył nasz zawodnik - Jacek Jasiewicz, III-cie miejsce zajął Krzysztof Broniszewski (ROD Senior).
Odbył się również konkurs wiedzy ogrodniczej.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i drobne upominki.

Łącznika Węgierskiej-bis nie będzie ...
24 lutego odbyło się spotkania z władzami miasta w sprawie przebiegu planowanej trasy tzw. Węgierskiej-bis. Najistotniejsza dla nas decyzja to rezygnacja z budowy łącznika Węgierskiej-bis z dzielnicą Wólki.

Spotkanie opłatkowe w ROD Senior

12 grudnia w świetlicy ROD Senior odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Na spotkanie zaproszono członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz działkowców wyróżniających się w pracy na rzecz ROD w mijającym roku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: z zaprzyjaźnionego ogrodu Kanas ze Słowacji z prezesem Antonem Golabem oraz delegacja z ROD Poprad ze Starego Sącza z Prezesem Agatą Janką. Przed rozpoczęciem imprezy Diuri Marek dokonał fachowego zimowego przycięcia naszych jabłonek rosnących obok świetlicy.
  Prezes ROD Senior Stanisław Kordeczka podziękował zebranym za dotychczasową pracę, życzył zebranym zdrowych, pogodnych Świąt oraz pomyślnego Nowego Roku. Życzenia składali również: Anton Golab i Agata Janka. Słowacy przystroili naszą choinkę pięknymi bombkami ręcznie wykonanymi. Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze przy akompaniamencie kolęd.
Spotkanie z Posłem Arkadiuszem Mularczykiem

W dniu 4 grudnia 2015r w biurze Posła Arkadiusza Mularczyka odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu ROD Senior w sprawie planowanego przebiegu łącznika drogi Węgierska-bis przez część naszego ogrodu. Poseł Arkadiusz Mularczyk zapewnił, że zorganizuje spotkanie z przedstawicielem miasta w celu omówienia jak ma przebiegać droga i ile działek jest zagrożonych likwidacją. 
Dzień Seniora oraz Zakończenie Sezonu 2015 
w ROD Senior

17 października w ROD Senior uroczyście świętowano Dzień Seniora. Na spotkanie Zarząd zaprosił działkowców, którzy ukończyli 65 lat życia. Prezes ROD wręczył odznaczenia i dyplomy, zapoznał z osiągnięciami ogrodu w minionych miesiącach oraz planami na najbliższy okres. Wzniósł toast za zdrowie zebranych i życzył wielu sukcesów na użytkowanych działkach. Seniorzy obejrzeli filmy upamiętniające wydarzenia na ogrodzie z przed kilkunastu lat, wspominali trudne początki przy zakładaniu swoich działek.
- - w - - 
Po Dniu Seniora wszyscy chętni działkowcy zebrali się aby pożegnać odchodzący sezon działkowy. Rok 2015 należy uznać za bardzo udany dla ogrodu i działkowców: Ogród zajął     1-sze miejsce w konkursie okręgowym na Najpiękniejszy Ogród Roku 2015 co daje nam możliwość startowania w roku 2016 w konkursie krajowym. Dwie nasze działki (3 i 14) w konkursie Wzorowa Działka Roku 2015 zajęły równorzędne II miejsce. Przy grillu i muzyce miło spędzono czas do późnych godzin wieczornych.
IIb ze SP nr 7 z wizytą na naszym ogrodzie

7 października kolejna grupa dzieci ze SP nr 7 gościła na naszym ogrodzie, tym razem były to dzieci z klasy IIb z wychowawczynią Panią Katarzyną Matykiewicz oraz dwoma Mamami do pomocy. Pierwsze kroki dzieci skierowały na działkę Pani Kazimiery Walter gdzie podziwiały piękne kwiaty. Dzieci po ogrodzie oprowadzał niezastąpiony Pan Edward Zelek. Demonstrował narzędzia stosowane przez działkowców do pracy na działce. Dzieci uzbrojone w lupy poznawały budowę kwiatów oraz poszukiwały na roślinach i glebie drobnych owadów. Po zwiedzeniu ogrodu z apetytem konsumowały kiełbaski z grilla przygotowane przez Mamy. 
IIc ze SP nr 7 z wizytą na naszym ogrodzie

5 października powtórnie odwiedziły nasz ogród dzieci ze SP nr 7. Tym razem była to klasa IIc z wychowawczynią Panią Martą Marcinowską i jedną z Mam dzieci. Po ogrodzie dzieci oprowadzał nasz instruktor ogrodowy Pan Edward Zelek. Dzieci zapoznały się z narzędziami używanymi przez działkowców, roślinami uprawianymi na działkach oraz zwierzętami żyjącymi na ogrodzie. Pobyt na ogrodzie zakończyły przy grilowanej kiełbasce i goracej herbacie, apetyty dopisywały.
Z wizytą w ROD Falkowa 

W dniu 3.10. 2015 r. na zaproszenie zarządu ROD "Falkowa" 
z Nowego Sącza delegacja ROD Senior uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Działkowca ROD Falkowa. Przybyła liczna grupa działkowców z rodzinami. Spotkanie otworzył Prezes ROD Falkowa Pan Tadeusz ORLICZ. Wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe działkowcom wyróżniającym się w pracy na rzecz ogrodu oraz wzorowo użytkujących swoje działki. Przeprowadzono szereg konkursów sprawnościowych oraz loterię fantową. Czas spędzony przy muzyce, grillowanej kiełbasie, kaszance i zupie cygańskiej, był okazją do wspólnej zabawy, tańców i śpiewu.      ...więcej zdjęć 
Lekcja biologii w ROD Senior

29 września 2015 r. gościła w naszym ogrodzie grupa 47 dzieci z klas III A i B ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu wraz z nauczycielami i rodzicami. Instruktor ogrodowy Pan Edward Zelek oprowadzał dzieci po ogrodzie i działkach pokazując im warzywa uprawiane na działkach oraz drzewa i krzewy owocowe. Po takiej lekcji biologii kiełbaski i ziemniaki z grilla smakowały wyśmienicie. Takie wizyty przyczyniają się do podniesienia wśród dzieci świadomości ekologicznej uprawy roślin, pobudzają zainteresowania otaczającą przyrodą oraz popularyzują troskę o środowisko. Dzieciom udostępniono plac rekreacyjno - sportowy gdzie mogli wykazać się umiejętnością gry w tenisa stołowego oraz pokazać swoje zdolności malarskie. Dzieci i opiekunowie z żalem opuszczali nasz ogród zapowiadając ponowną wizytę wiosną przyszłego roku. Zwiedzanie ogrodu nastąpiło w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu a Zarządem ROD "Senior".             ... więcej zdjęć
Z wizytą w ROD Poprad w Starym Sączu
      Na zaproszenie zarządu ROD Poprad ze Starego Sącza delegacja ROD Senior uczestniczyła w dniu 5 września w uroczystych obchodach Dnia Działkowca. W uroczystościach uczestniczyli również działkowcy z zaprzyjaźnionego ogrodu ZO Szirokie ze Słowacji oraz przedstawiciele władz miasta Stary Sącz. Licznie stawili się działkowcy z rodzinami. Prezes zarządu ROD Poprad Pani Agata Janka przedstawiła dorobek ogrodu i najbliższe plany na przyszłość, wręczono resortowe odznaki i wyróżnienia dla działkowców. Symbolicznie wymieniono się flagami z działkowcami ze Słowacji. Dla działkowców zorganizowano wiele atrakcji m.in: konkursy na najpiękniejszy bukiet i okaz wyhodowane na działce, konkurs rzutków do tarczy w którym nasz kolega - Janusz Surma zajął 2-gie miejsce. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. W miłej przyjacielskiej atmosferze, przy gulaszu i muzyce bawiono się do późnych godzin wieczornych. Gratulujemy wspaniale zorganizowanej imprezy i życzymy wielu sukcesów w realizacji planów.        więcej zdjęć ...
Dzień Działkowca w ROD Senior

29 sierpnia działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Senior obchodzili swoje święto - Dzień Działkowca. Licznie stawili się działkowcy z rodzinami, przybyli również goście: grupa działkowców z zaprzyjaźnionego ogrodu Kanas ze Słowacji, delegacje z ROD Poprad ze Starego Sącza oraz z ROD Falkowa z Nowego Sącza. Zarząd OZM PZD z Krakowa reprezentował V-ce Prezes Pan Robert Czech, który na ręce Prezesa ROD Senior Pana Stanisława Kordeczki wręczył puchar oraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie "ROD Roku 2015" organizowanego przez OZM PZD w Krakowie. Wręczył również dyplomy i nagrody dla użytkowników działek: 3 - użytkowanej przez Barbarę i Wiesława Wójsików, 14 - użytkowanej przez Małgorzatę i Edwarda Zelków za zajęcie równożędnych II-miejsc w konkursie "Wzorowa Działka Roku 2015" oraz wyróżnienie dla użytkowników działki 96 - Beaty i Antoniego Leśniaków. Brązową odznaką "Zasłużony Działkowiec" wyróżniono: Andrzeja Orła (działka 83), Annę Czerwińską (działka69), Joannę Urlik (działka 7), Marię Pogwizd (działka 39). Specjalne wyróżnienie za organizację i prowadzenie Dnia Dziecka na naszym ogrodzie, przyznano Pani Barbarze Lis. Wręczono również dyplomy i nagrody książkowe za wzorowe użytkowanie działek dla: Stanisławy i Stanisława Faracików (działka 18), Marii i Zygmunta Wójsików (działka 42), Piotra Barana (działka 80), Magdaleny i Marka Broniszewskich (działka 29), Anny i Janusza Czerwińskich (działka 69), Stefani Mrowca (działka 74), Barbarze i Wacławowi Lisom (działka 94). Roztrzygnięto konkursy: na "Najpiękniejszy Bukiet" zwyciężył bukiet Pani Stanisława Faracik (działka 18), na "Okaz z Działki" zwyciężyła kompozycja Pana Zygmunta Wójsika (działka 42). W konkursie rzutków do tarczy triumfował Pan Józef Blikman ze Słowcji. Przy gulaszu z kotła oraz kiełbaskach z grilla bawiono się do późnej nocy.

Komisja OZM PZD z Krakowa oceniła ogród i działki

     W dniu 9 lipca Komisja z Okręgowego Zarządu Małopolski PZD oceniła ROD Senior startujący 
w konkursie "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" oraz działki nr: 3 (użytkowaną przez Barbarę 
o tytuł "Wzorowa Działka Roku 2015". 
Konkurs organizowany jest przez OZM PZD w Krakowie. Kontrolę rozpoczęto od przeglądu działek zgłoszonych do konkursu. Ocenie podlegało: rozplanowanie i urządzenie działki, estetyka, trawnik i jego utrzymanie, część ozdobna i wypoczynkowa, część warzywno-sadownicza, mała architektura na działce a także estetyka i stan techniczny altany. Ważnym elementem podlegającym ocenie było posiadanie kompostownika oraz przestrzeganie zasad ekologii. Działkowcy starannie przygotowali swoje działki do przeglądu co potwierdziła komisja. 
Przegląd ogrodu rozpoczęto od lustracji, oceniano wygląd działek: prawidłowe odległości nasadzeń od granic działki, wygląd altan, pielęgnację drzew i krzewów, utrzymanie alejek, stan i wykorzystanie infrastrukury ogrodowej. Kontroli podlegała również dokumentacja ogrodowa zarządu oraz Społecznej Służby Instruktorskiej. Komisja wysoko oceniła ogród i pracę działkowców. Na wyniki konkursu będziemy musieli poczekać do sierpnia.

                          Wzorowa działka Roku 2015
                   Laureatom gratulujemy ...
            
Dzień Działkowca w ZO Kanas na Słowacji

27 czerwca działkowcy ZO Kanas uroczyście świętowali Dzień Działkowca. W uroczystościach uczestniczyła 15 osobowa grupa działkowców ROD Senior pod przewodnictwem Prezesa ROD Stanisława Kordeczki. W drodze do Preszowa zatrzymaliśmy się na granicy w sklepiku "U Helenki" gdzie można było zaopatrzyć się w wiele atrakcyjnych towarów, nie tylko słodyczy ...
          więcej zdjęć ....
Przedszkolaki w ROD Senior

12 czerwca odwiedziła nasz ogród grupa dzieci 
z Nowego Sącza. Była to już ich druga wizyta na naszym ogrodzie. Poprzednia miała miejsce na jesieni ubiegłego roku. Dzieci spędziły miło czas na zabawach i zwiedzaniu działek. Ogromnym powodzeniem cieszyła się studnia ogrodowa. Dzieci zapoznały się z roślinami hodowanymi na działkach, oraz ze zwierzętami zamieszkującymi teren ogrodu, to przedewszystkim koty, których kilka na stałe zadomowiło się na ogrodzie.
Na zakończenie pobytu pani Maria Śmiałek V-ce Prezes ROD Senior, otrzymała od przedszkolaków piękny, kolorory obrazek na pamiątkę ich pobytu z autografami. Będzie on ozdobą naszej kolekcji dyplomów i pucharów. 
           więcej zdjęć ...
Dzień Dziecka w ROD Senior

30 maja ROD Senior należał do Dzieci. 
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dla nich gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy zorganizowała i prowadziła Pani Barbara Lis. Z dziećmi bawili się ich rodzice i opiekunowie. 13-letnia Julka Rosenbajger zaśpiewała kilka piosenek. Atrakcją imprezy była przejażdżka konna. Koniki udostępnił Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa z Kamionki Wielkiej. Kolejną atrakcją, szczególnie dla chłopców małych i dużych , była wizyta członków Stowarzyszenia Sądecki Airsoft. Panowie zaprezentowali się w strojach bojowych z pełnym rynsztunkiem. Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały słodycze oraz dyplomy za uczestnictwo w zawodach i konkursach.

                          więcej zdjęć w galerii ...
                          czytaj artykół Sądeczanina ... 
Sezon działkowy 2015 - otwarty!

Tradycyjnie, jak co roku, działkowcy ROD Senior otworzyli sezon działkowy. Spotkanie odbyło się 2 maja. Niestety, pogoda nie dopisała, dopisały natomiast humory 
i atmosfera. Przy grillu i muzyce miło spędzono czas do późnego wieczora.
                                           ... więcej zdjęć w galerii
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 
Działkowcy ROD Senior wybrali nowe władze ogrodu oraz  przyjeli plan pracy na 2015 rok. 
 


IX Turniej Tenisa Stołowego


  
      14 lutego 2015r w Siroke na Słowacji odbył się Turniej Tenisa stołowego dla działkowców. Była to już 9 edycja tego turnieju. W turnieju wzięły udział 4 drużyny 3-osobowe reprezentujące: okręg preszowski, ZO SZZ Siroke, ROD Poprad ze Starego Sącza oraz ROD Senior.

Pierwsze miejsce drużynowo oraz puchar przechodni Prezydenta miasta Nowego Sącza zdobyła drużyna ZO SZZ Siroke. Na drugim miejscu uklasowała się drużyna ROD Senior, 3-cie Okręg Preszowski, 4-te debiutant w zawodach - ROD Poprad.
Indywidualnie: w konkurencji kobiet pierwsze miejsce ROD Senior, drugie - ZO SZZ Siroke, trzecie ROD Poprad. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjni byli panowie z ZO SZZ Siroke 

zajmując 2 pierwsze miejsca, na 3-cim okręg preszowski.

Rozegrano również konkurencję rzutków do tarczy, tu pierwsze miejsce zdobył okręg preszowski, drugie ROD Senior, trzecie ZO SZZ Siroke. Zwycięzców uhonorowano pucharami, dyplomami oraz upominkami.


Działkowcy ROD Poprad ze Starego Sącza nawiązali współpracę 

z działkowcami ze Słowacji


W dniu 31.01.2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ogrodami:

ROD „POPRAD” ze Starego Sącza ,
a ZO SZZ „ SIROKE” ze Słowacji.

Porozumienie zawarte określa szeroki wachlarz zagadnień współpracy w zakresie :

- ogrodnictwa działkowego ( wystawy itp.)
              - sadownictwa ( szczepienie i przycinanie drzewek owocowych)
              - rekreacji i wypoczynku (wycieczki, turnieje sportowe)
              - wzajemnego poznawania języków ojczystych (polski i słowacki) dla polepszenia komunikacji
                 pomiędzy działkowcami i ich rodzinami.
W/w porozumienie zostało podpisane w m. SIROKE – okręg Preszowski w obecności: ing. Eudwarda Jakubka – Prezesa Związku Działkowców Słowacji, sekretarza OV SZZ w Preszovie i Starosty m. Siroke. Równocześnie w tym dniu działkowcy ZO SZZ "Siroke" świętowali 50-tą rocznicę swej działalności. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji działkowców ZO SZZ Siroke.
W spotkaniu uczestniczyła 20-to osobowa delegacja działkowców ROD "Poprad" ze Starego Sącza
z prezesem Markiem Sekułą oraz delegacja ROD „Senior” z Nowego Sącza. Spotkanie odbyło się w serdecznej i miłej atmosferze zakończone wspólną zabawą.


Spotkanie z Poseł Anną Paluch


W dniu 19.01.2015r odbyło się spotkanie delegacji działkowców ROD Senior z posłanką Prawa i Sprawiedliwości – Anną PALUCH, członkiem sejmowej komisji infrastruktury RP .
Głównym i zasadniczym tematem spotkania były zagadnienia inicjatywy ustawodawczej PZD - „ STOP Rozbiórkom Altan”.
Rozmowy i gorąca dyskusja na w/w temat , a także na ogólne zagadnienia bytu i działalności ogrodów działkowych na Sądecczyźnie i w Polsce przebiegały w rzeczowej i miłej atmosferze. Pani Posłanka zapewniła działkowców, że jej klub poselski w pełni popiera propozycje ustawodawcze Komitetu Obywatelskiego PZD i wyraża nadzieje , że w najbliższym czasie ta sprawa zostanie sformalizowana przez Sejm i Senat ku pełnej satysfakcji Polskich Działkowców.

   
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego